Scootmobiel zorgverzekering

LET OP: De hulpmiddelen vanuit de WMO zijn slechts beschikbaar voor mensen met een chronische aandoening en/of handicap.

Bent u niet gehandicapt of chronisch ziek, dan heeft u geen recht op een hulpmiddel vanuit de WMO. Mobilae biedt scootmobielen in elke prijsklasse, financiering is ook mogelijk. Wij adviseren u vrijblijvend.

Vraag hier de gratis brochure aan.


Een scootmobiel is zeer geschikt voor mensen die afstanden niet meer lopend kunnen afleggen. Dat kan verschillende redenen hebben. Vaak zijn deze redenen medisch gerelateerd. Veel burgers vragen zich af of er een scootmobiel zorgverzekering regeling is waarbij een scootmobiel wordt vergoed door de zorgverzekering. Er zijn geen zorgverzekeringen bekend die de aanschaf van een scootmobiel vergoeden, maar er zijn wel diverse vormen van overheidssteun. Die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). We zullen de vormen van overheidssubsidie kort toelichten.

WMO in plaats van scootmobiel zorgverzekering

Het is dus niet zo dat uw scootmobiel wordt vergoed door uw zorgverzekering. Als u echter om medische redenen een scootmobiel nodig heeft, kunt u daar natuurlijk wel hulp bij krijgen. In 2007 is de WMO opgezet om burgers te ondersteunen die een zorgmiddel nodig hebben om weer mobiel te kunnen zijn. De WMO biedt twee vormen van overheidssteun aan voor deze burgers. Voor beide vormen moet eerst door een medisch specialist worden vastgesteld dat u daadwerkelijk een mobiliteitsproduct nodig heeft. De aanvraag van subsidie of Zorg in Natura, verloopt via het Zorgloket in uw eigen gemeente.

Geen scootmobiel zorgverzekering, wel Persoonsgebonden Budget

Een scootmobiel zorgverzekering bestaat dus niet; wel kunt u een Persoonsgebonden Budget (PGB) toegereikt krijgen van de overheid. Bij deze regeling krijgt u een bepaald bedrag waarmee u een scootmobiel kunt aanschaffen. Het bedrag dat u krijgt, is afhankelijk van persoonlijke factoren zoals uw situatie en inkomen.

Zorg in Natura

Daarnaast bieden gemeenten steun aan in de vorm van Zorg in Natura. Dit is een regeling waarbij de gemeente een afspraak heeft met een mobiliteitsleverancier die een standaard model levert voor burgers die een scootmobiel nodig hebben. Hieraan zijn twee nadelen verbonden. In de eerste plaats kunt u niet zelf bepalen welk scootmobiel model u wilt. Daarnaast is sinds 2013 de regeling ingegaan waardoor iedereen met een zorgmiddel van de gemeente, hier een eigen bijdrage over moet betalen. Dit betekent dat u alsnog moet betalen voor de scootmobiel die u van uw gemeente heeft gekregen.

Particulier aanschaf

Wanneer u heeft besloten om een scootmobiel te kopen, kunt u ook nadenken over de mogelijkheden voor particulier aanschaf.

Mobilae helpt!

Wilt u meer informatie over hoe u uw scootmobiel kunt financieren en wat de voordelen van particulier aanschaf zijn? Neem dan contact op met Mobilae. Wij hebben namelijk al meer dan 25 jaar ervaring met scootmobielen en helpen u graag bij het vinden van de meest passende oplossing voor u! 


LET OP: De hulpmiddelen vanuit de WMO zijn slechts beschikbaar voor mensen met een chronische aandoening en/of handicap.

Bent u niet gehandicapt of chronisch ziek, dan heeft u geen recht op een hulpmiddel vanuit de WMO. Mobilae biedt scootmobielen in elke prijsklasse, financiering is ook mogelijk. Wij adviseren u vrijblijvend.