Scootmobiel eigen bijdrage

Als u een scootmobiel wilt aanschaffen kunt u in sommige gevallen profiteren van overheidssubsidie. Er bestaan twee manieren van overheidssteun. Een Persoonsgebonden Budget (PGB) staat voor subsidie in de vorm van geld. Bij deze regeling mag u zelf een scootmobiel uitzoeken. Ook bestaat de mogelijkheid voor Zorg in Natura. Dan krijgt u een scootmobiel toegekend van de gemeente zelf. In dit geval moet u wel rekening houden met een scootmobiel eigen bijdrage.

Krijgt u een scootmobiel? Eigen bijdrage hoort daarbij

Wanneer u gebruik wilt maken van de WMO regeling, dient u eerst een aanvraag te doen bij het plaatselijk zorgloket van uw gemeente. Zij kijken of u voldoet aan de eisen voor WMO subsidie. Als hieruit blijkt dat u in aanmerking komt voor een zorgmiddel, wordt gekeken hoe de subsidie aan u wordt verstrekt. De WMO steunt burgers op verschillende manieren. Eén van de manieren is dat u een Persoonsgebonden (PGB) budget krijgt om zelf een scootmobiel van te kopen. Of u krijgt een scootmobiel van de gemeente zelf. Dat heet Zorg in de vorm van Natura.

Krijgt u van de gemeente uw scootmobiel? Eigen bijdrage is dan iets waar u alvorens bij moet stilstaan. Want een scootmobiel eigen bijdrage regeling is sinds begin 2013 voor iedereen van toepassing. Er is bijv. geen scootmobiel zorgverzekering die deze eigen bijdrage vergoedt.

Wijzigingen in de WMO

Het afgelopen jaar hebben een aantal veranderingen plaatsgevonden in het WMO beleid. Zo zijn de voorwaarden voor subsidie aanvraag gewijzigd. Een andere wijziging is dat iedereen die via de WMO een scootmobiel heeft, daar voortaan een eigen bijdrage voor gaat betalen. De eigen bijdrage ligt ongeveer tussen de € 18 tot 44, - per vier weken. Het exacte bedrag is afhankelijk van de persoonlijke situatie, inkomen en gemeente waar iemand woonachtig is. Deze wijziging geldt voor nieuwe aanvragen, maar ook voor bestuurders die al langer gebruik maken van een scootmobiel. In veel gemeenten is de scootmobiel eigen bijdrage al ingegaan.

PractiComfort informeert

Maakt u gebruik van de WMO of bent u van plan een scootmobiel aan te vragen? PractiComfort kan u helpen bij het vinden van de meest voordelige manier. Wij hebben ervaring met het indienen van subsidie aanvragen. In sommige gevallen kan particuliere aanschaf gunstiger zijn omdat u bij particuliere aanschaf niet te maken met de scootmobiel eigen bijdrage regeling.